Środkowa kolumna matrycy TZOLKIN

Środkowa kolumna matrycy Tzolkin to kolumna z tzw. kinami centralnymi. Jest kręgosłupem TZOLKIN. W odniesieniu do nas ludzi to nasz moralny kręgosłup. Stanowi też konstrukcje nośną naszego świata.

W odniesieniu do całej ludzkości środkowa kolumna matrycy TZOLKIN informuje o aktualnym poziomie uświadomienia ludzi. Obserwując następujące po sobie wydarzenia w dniach 28 lipca do 16 sierpnia 2020 roku można było zaobserwować jakie grupy i środowiska społeczne zaburzały zbiorowe pole świadomości a także, które z nich uszlachetniały je i harmonizowały. Wnioski zostawiam uważnym obserwatorom.

Przez środkową kolumnę matrycy TZOLKIN jako kanał energetyczny płynie energia z Uniwersalnego Źródła na Ziemię i z Ziemi do Uniwersalnego Źródła. Pierwsze osiem dni – osiem kinów, zakotwicza w polu świadomości zbiorowej informację płynącą ze Źródła. Cztery kolejne kiny zwane są “pępkiem Tzolkin” i tu dokonuje się transfer informacji Źródło – Ziemie – Źródło. Kolejne osiem dni – osiem kinów poniżej pępka odzwierciedla informację zwrotną płynącą z Ziemi do Źródła pokazując jak wykorzystana została przekazana wiedza.

To co wydarzało się w życiu każdej indywidualnej jednostki ludzkiej w dniach od 28 lipca do 16 sierpnia jest informacją o aktualnym jej uświadomieniu. Pokazuje, które części danej jednostki indywidualnej zaburzają jej pole świadomości, a które uszlachetniają i harmonizują. Jak to jest u Ciebie możesz sprawdzić MOWA KRĘGOSŁUPA