O mnie

Poznaj mnie i to czym się zajmuję

  Hej !

Mam na imię Maria i od 12 lat zajmuję się przekuwaniem wiedzy Majów na codzienne działania. Poznaję podpowiedzi. Wybieram sposoby, które umożliwiają ich realizację.

Zajmuję się rozwojem. Robię to w sposób holistyczny na płaszczyznach: ciało, emocje, umysł i duch. Sięgam w tym po techniki i metody kwantowe, I Cing, sny, karty, baśnie, oraz odczyty z Kroniki Akaszy.

Od 2006 roku jestem mistrzem Reiki. Czynnie działam w Kręgu Mistrzów Reiki. Zajmuję się i prowadzę w tej energii dwie grupy uczniów.

Pomagam zainteresowanym osobom poznać siebie. Zrozumieć schemat indywidualnego myślenia, reagowania i działania poprzez wykorzystanie podpowiedzi Majów.

Pomagam też zainteresowanym osobom w ulepszeniu komunikacji ze sobą. Skuteczniejszym uprawianiu swojego ogrodu życia narzędziami dostępnymi na polu kwantowym i w Kronikach Akaszy.

Pomagam również osobom początkującym i zaangażowanym w swój rozwój, wykonywać kolejne kroki na drodze swojego rozwoju,  prowadząc je przez świat ich wewnętrznych odczuć i emocji, poprzez odzwierciedlenia w baśniach, snach, kartach i I Cing `u .

Szczegóły tych działań znajdziesz w kolejnych zakładkach: oferta, współpraca, rekomendacje