Dlaczego warto korzystać z kalendarza i wiedzy Majów

Kiedy dziś zapytamy kogoś o Kalendarz Majów w odpowiedzi najczęściej słyszymy – Kalendarz Majów, to ten wg którego miał nastąpić w roku 2012 koniec świata. Rzeczywiście o tym było głośno w mediach zarówno przed tą data jak i po niej. Niewielu jednak znany jest fakt, że o tej dacie nikt nie rozmawiał z rdzennymi Majami. Mimo wielu artykułów nikt nie dotknął nawet czubka prawdy związanej z tą datą.  Drugie skojarzenie, to monumentalne obiekty sakralne, piramidy schodkowe oraz bardzo duża wiedza matematyczna i astrologiczna. Skojarzenie to pojawia się u tych, którzy trochę czytali czy też zwiedzali świat.

Majowie nie używali żadnych przyrządów usprawniających zarówno pracę w polu jak i badaniach. Potrafili bez precyzyjnych instrumentów pomiarowych wyliczyć obieg Ziemi wokół Słońca z dokładnością do tysięcznych miejsc po przecinku. Posługiwali się dwudziestoma kalendarzami. Znali dokładnie cykle zaćmień słońca i księżyca, synchronizację Ziemi z cyklami Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. W swoich obliczeniach posługiwali się systemem dwudziestkowym opartym na trzech symbolach: kropka, kreska i muszla. Przykładali ogromną wagę do obserwacji oraz rejestracji CZASU. A CZAS pojmowali zupełnie inaczej niż my. Byli pewni, że gdy poznają tajemnicę CZASU odkryją również tajemnicę leżąca u podstaw życia i wszystkich zjawisk zachodzących we Wszechświecie.

Prowadzili uważne obserwacje, śledzili czas, przestrzeń i wszelkie ruchy gwiazd i planet na niebie. Odkryli, że istnieje jeden podstawowy wzór, jeden rytm, jedna uniwersalna energia, która kształtuje życie we Wszechświecie. Nazwali ją Tzolkin. Porównać ją można do: – qi lub chi Chińczyków. ki – Japończyków, praną – Tybetańczyków czy Hindusów a chrześcijan – energią Ducha Świętego, zaś nauka nam współczesna nazywa ją – energią punktu zerowego.

Jak więc widzisz cała wiedza, którą nam przekazali mówi o energii i kierunkach, w których ona podąża. Opisali życie wzorem matematycznym za pomocą dwóch liczb: 13 i 20 i zakodowali to w Świętym Kalendarzu o nazwie TZOLKIN.

Święty Kalendarz Majów

W środku TZOLKIN znajduje się Galaktyczne Serce, z którego wszystko się wyłania i do którego wszystko powraca. Ilustracja przedstawia podwójną spiralę, która odzwierciedla polaryzację energii żeńskiej i męskiej oraz cztery kolory: czerwony, biały, czarny i żółty. Są im przypisane cztery kierunki świata i cztery ziemskie żywioły: powietrze, woda, ogień i ziemia. Wewnętrzny krąg to 13 impulsów stwórczych w zapisie kopka-kreska reprezentujących siłę sprawczą Stwórcy. Zewnętrzny krąg to symbol uniwersalnej świadomości Stwórcy przedstawiony w 20 pieczęciach, zwanych również glifami lub kinami. Należy przy tym pamiętać, że Majowie w liczbach wyrażali nie tylko ilość, lecz i bardzo konkretną treść. TO KOD ŻYCIA

Ten kod życia jest również kodem człowieka. Odnajdujemy go w ludzkim ciele. 13 licz wyznaczających ruch to 13 głównych stawów naszego szkieletu. Liczba 20, to materiał, z którego utkane jest życie. W ciele reprezentują ją – 20 aminokwasów i po 20 palców nóg i rąk. Gdy wymnożymy te liczby przez siebie otrzymamy wynik równy liczbie 260. To daje okres od chwili poczęcia do czasu rozwiązania – czyli okres 9 miesięcy ciąży. Liczba 260 jest też liczbą jednostek TZOLKIN. Po 260 dniach obieg dopełnia się i wszystko zaczyna się od początku.

 

Interpretacja symboli i liczb w kalendarzu TZOLKIN ma swoja głębię, dzięki której mamy możliwość wglądu w pełen potencjał inkarnacyjny. Na starcie ten potencjał jest neutralny. Żyjemy jednak w świecie polaryzacji i neutralność przejawia się na dwóch biegunach. We wzorcu mądrości światła (+) lub – we wzorcu mądrości cienia (-).

Co należy do nas

Naszym wyzwaniem jest utrzymać te dwa wzorce w równowadze. Równowaga zależy od naszych wyborów i skutków które przynoszą nam te wybory. I w tym właśnie TZOLKIN przychodzi nam z pomocą wskazując przyczynę. Na codzienne pole świadomości oddziałuje jeden 260 uniwersalnych wzorców Tzolkin. Z tego powodu, każdy dzień jest dla każdego człowieka jego osobista diagnozą. Każdy człowiek na Ziemi jest ujęty w tym wzorcu. Jego indywidualny wzorzec zapisany jest jako program energetyczny w wymiarze duchowym.  Wystarczy świadomie otworzyć się na rezonans z energią wzorca. Pracując codziennie z uniwersalną energią wzorca możemy wciągać z niej mądrość. Możemy tworzyć piękną przyszłość za równo dla siebie jak i współtworzyć ją dla innych.

Pracuję z tą energia już 12 lat. Przeprowadziłam kilkanaście warsztatów. Ich uczestnicy nie tylko zmienili swoje dotychczasowe życie, lecz i na bieżąco uprawiają swój ogród życia na swoich zasadach. Zobacz rekomendacje.